historie mé činnosti

V roce 1994 jsem se začal profesionálně věnovat určování geopatogenních zón. Můj otec, který se zónám věnoval několik let, mi ukázal a vysvětlil problematiku této profese. Tehdy mi řekl: “Projdi 100 domů a pochopíš víc.” (Musím říct, že se svou původní profesí – strojař, jsem tomu na začátku moc nevěřil.)
Začal jsem toto téma studovat a také dělat přednášky. Asi kolem roku 1995 jsem potkal kamarádku Mirku, která mi řekla, že to, co dělám, je dobré, ale když se u toho budu modlit, tak poznám více. V té době jsem byl ateista a modlitba i vše okolo mi nic neříkalo. Přemýšlel jsem ale o náhodách, které se mi děly. Když jsem se začal modlit, byl jsem citlivější. Také jsem zjistil, že při modlitbě pociťuji velký klid a pokoj. Proto jsem navštívil kurz Filip v Kroměříži, který mě posunul dál v poznání. Najednou jsem se začal modlit při práci a také prosit Boha, aby mě poslal tam, kam chce on. Po nějaké době jsem byl u zákazníka a zjistil jsem, že se mi u něj doma těžce modlí. Upřímně jsem se mu s tím svěřil, on se zamyslel a po chvíli se rozpovídal o tom, co všechno se v domě za poslední dobu událo. Najednou jsem začal zjišťovat, a hlavně rozlišovat, že nás ovlivňuje nejenom spodní voda, různé rudy, geologické zlomy, ale že jsou i domy, ve kterých se dějí věci, kterým nerozumíme. Tehdy jsem mu doporučil, ať si pozve kněze a nechá dům vysvětit. Po tom, co tak učinil, se začal zlepšovat jeho zdravotní stav i vztahy. Z tohoto důvodu tvrdím, že v domě může být problém fyzický, ale i duchovní.
Takto jsem provozoval svoji činnost až do roku 1999, kdy mi několik lidí řeklo, že to, co dělám, je špatné a že mám navštívit exorcistu. Požádal jsme tedy o schůzku otce Vojtěcha Kodeta. Už do telefonu mi řekl, že mám přijet. Sedl jsem do auta a jel 200 km do Kostelního Vydří na domluvenou schůzku. Celou cestu jsem se modlil a říkal si: “Bože, jestli dělám něco špatně, dej mi znamení a já toho nechám.”
Návštěva u otce Kodeta pro mě byla velmi příjemná, a všechno jsme pěkně probrali. Nakonec mi otec řekl, že na mé práci nevidí žádný problém a popsal mi některé své zkušenosti, které má s lidmi, kteří dělají podobnou práci.
Při své práci se často setkávám se zákazníky, kteří měli negativní zkušenost s lidmi, kteří jim pod záminkou nějakých projektů nabídli “zaručeně odzkoušené” odrušovače, které se v praxi ukázaly jako neúčinné. Já osobně si myslím, že zóny nejdou odrušit. Až bude někdo schopen zrušit slunce tak, aby nesvítilo, potom taky dokáže vyrušit zóny.
Snažím se dělat tuto profesi trochu jinak. Jsem přesvědčen, že se dá většině lidí pomoci tak, že si přizpůsobí svůj dlouhodobý pobyt dobrým místům.

nabízím

průzkum domu, bytu a pozemku
posouzení oblasti pro plánovanou výstavbu rodinných domů, bytů
přednáškovou činnost
poradenství v této oblasti