geopatogenní zóny

Lidé i přes velký zájem o své zdraví často ztrácí původní citlivost k harmonii i k přirozenému vytváření zdravého prostoru kolem sebe a pro druhé. Pro kvalitní život je však velmi důležité se problematikou geopatogenních zón zabývat.

Každé místo nás může nějak ovlivňovat, a tím nám způsobovat zdravotní problémy. Proto je dobré se průzkumem takového místa zaobírat. Například před koupí domu, bytu nebo pozemku, zmapovat terén ještě před projektovou dokumentací.

Dále při různých zdravotních problémech. Spodní voda, prameny a mokřiny se projevují negativně na zdraví lidí a zvířat, dají se sledovat na stromech a rostlinách.

NAPIŠTE MI

nabízím

průzkum domu, bytu a pozemku
posouzení oblasti pro plánovanou výstavbu rodinných domů, bytů
přednáškovou činnost
poradenství v této oblasti